Lưu trữ thẻ: hình ảnh thương hiệu

Tầm quan trọng của bảng hiệu trong quảng cáo

Là dấu hiệu của phù hợp với hình ảnh thương hiệu của tôi? Bảng hiệu có chứa hình ảnh có thể cung cấp cho khách hàng thông tin nhiều hơn lời nói. Nó có một tác động rất lớn vào ý thức của khách hàng ngay cả khi họ không nhận ra nó. Vì lý […]