Khung gian hàng hội chợ bằng sắt vuông 40, dày 1.2mm, tráng kẽm, phủ bạt 2 da. In hiflex, decal, pp ngoài trời trang trí nội dung & hình ảnh cho bảng hiệu của gian hàng:

0904030607050201