Lưu trữ thẻ: cấm kỵ

Biển hiệu, hộp đèn quảng cáo và những điều cấm kỵ theo phong thủy học

Tại các thành phố, tình trạng bảng quảng cáo, hộp đèn quảng cáo có đèn neon nằm sát cạnh nhà dân, khu dân cư đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, theo phong thủy, điều này cần được chú ý xem xét. Biển hiệu, hộp đèn quảng cáo và những điều cấm kỵ […]