Bảng Led năng suất thường được sử dụng trong các phân xưởng may công nghiệp hoặc các nhà máy sản xuất sản phẩm có tính dây chuyền qua đó có thể kiểm soát năng suất làm việc hay đặt mục tiêu thi đua giữa chuyền này với chuyền kia, giữa phân xưởng này với phân xưởng kia…

maxresdefault (1)

Bảng đèn có thể làm việc ở 2 chế độ độc lập (cài đặt bằng tay) hay cài đặt và giám sát từ xa thông qua máy tính:

  • Các thông số cần cài đặt như giờ, phút, giá trị mục tiêu sản xuất v.v… được cài đặt bằng tay thông qua Remote với tầm xa 20m.
    Hoặc có thể cài đặt từ máy tính cho nhiều bảng trong cùng một phân xưởng, trong chế độ làm việc này người quản lý có thể backup dữ liệu vào Excel làm các cơ sở thống kê hoặc báo cáo. Các nguyên lý làm việc trên đây có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của
    quý khách hàng.