Quảng cáo là một trong những công cụ quan trọng nhất của hoạt động marketing. Quảng cáo sẽ chuyển các thông tin có sức thuyết phục đến các khách hàng mục tiêu của công ty. Nó đòi hỏi sự sáng tạo và không chỉ là nghệ thuật quảng cáo mà còn là khoa học quảng cáo.

Giay-phep-xay-dung-cong-trinh-quang-cao

I. Phạm vi dịch vụ và nội dung công việc tiến hành:

– Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về việc cấp giấy phép quảng cáo cho khách hàng.
– Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo.
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc xin giấy phép quảng cáo.
– Tư vấn các vấn đề liên quan;
– Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo;
– Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

II. Khách hàng cần cung cấp.

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Bản sao công chứng giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng. Bản sao giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ hoặc giấy cho phép sử dụng của đơn vị sở hữu trí tuệ.
– Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo
– Bản sao có giá trị pháp lý hợp đồng giữa người làm dịch vụ quảng cáo (hoặc chủ quảng cáo) với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm, phương tiện mà biển, bảng quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ).
– Tùy từng trường hợp cụ thể khách hàng cần cung cấp thêm những giấy tờ khác ( Trao đổi trực tiếp với chuyên viên tư vấn

III. Yêu cầu hỗ trợ:

Để thực hiện tốt các công việc trên cần đến sự hợp tác tích cực và triệt để của quý khách hàng trong việc cung cấp thông tin, số liệu. Đồng thời, chúng tôi luôn trao đổi trực tiếp và đầy đủ các vấn đề phát sinh, đề xuất hướng giải quyết, tư vấn cụ thể từng giải pháp để quý khách hàng cân nhắc, lựa chọn. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ thực hiện các thao tác nghiệp vụ chuyên môn theo sự thống nhất của khách hàng.