Cải tạo mặt tiền trung tâm mua sắm NguyenKim phú nhuận

Mặt tiền ốp nhôm hộp – bọc Alu viền

Logo bằng Alu uốn nổi – gắn đèn led nổi