Logo inox trắng bóng – Mặt mica hút nổi – Đèn led âm bên trong