Logo quầy làm bằng Tole uốn nổi sơn tỉnh điện

Logo tòa nhà bằng Alu uốn nổi gắn đèn led nổi theo viền